Elmúlott 60 éves vagy közel jár hozzá? 55 ezer forintos támogatást igényelhet 2018. Január 1-től! Mutatjuk a legfrissebb feltételeket :

Újabb ellátás összege emelkedik január 1-től, amire sokan nem is számítottak! A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege bruttó 55.080 forint/hó összegre nő 2018. január 1-től!

A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei munkaügyi központ kirendeltsége állapítja meg. Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki álláskeresőnek minősül, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követő három éven belül betöltötte, rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.


A nyugdíj előtti álláskeresési segély időtartama A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtását követő nap. A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot. A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése


Ha az álláskereső: terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre való jogosultságának megállapítását jelenti be, előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg, keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60 százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka. az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott, illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékra szerzett jogosultságot, 90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségét elmulasztja.


Ha az álláskereső: kéri, törlik a nyilvántartásból rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttá olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, meghalt.

Az ügy rövid leírása
A nyugdíj előtti álláskeresési segély célja: A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.


Ki jogosult az eljárásra? 

Azok a természetes személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatos eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek jogosultak. Álláskeresési segélyre az jogosult, aki álláskeresőnek minősül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Lehetőség van elektronikus ügyintézésre, de az ügyintéző által megadott időpontban szükség van a személyes megjelenésre.

Milyen adatokat kell megadni?
Kérelem arra, hogy az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik-e az ügyfél. 

Milyen iratok szükségesek? Nyilatkozat más szervtől való adatkérés céljából V.3.

Milyen költségei vannak az eljárásnak? Nincs.

Hol intézhetem el? Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak foglalkoztatási osztályai

Ügyintézés határideje 21 nap

Jogorvoslati lehetőség : Van lehetőség fellebbezésre.

A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros/megyei kormányhivatalok Benyújtani: az állami foglalkoztatási szervként eljáró Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai Határidő: 15 napon belül Illetékmentes